Avhoppsverksamhet – Kommuner Kalmar län

Frågor som handlar om brott och trygghet är högaktuella. Ofta handlar diskussionerna om en växande och grövre gängkriminalitet. Via medier kan vi ta del av hur våldet eskalerar med bland annat skjutningar och sprängningar och hur barn och ungdomar i ung ålder rekryteras till olika gäng. I arbetet mot gängens etablering utgör avhoppsverksamhet en viktig del. 

Under våren 2022 har frågan om gängkriminalitet aktualiserats i Kalmar län. Redan innan bedrev både kommuner och andra myndigheter i länet ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Händelserna under våren påvisar vikten av att det arbetet fortgår och gärna intensifieras i relation till hur vi kan minska nyrekrytering och öka antalet avhopp från olika kriminella grupperingar. En del i detta arbete är att mötas och gemensamt fokusera frågan. Därför bjuder Länsstyrelsen Kalmar län ihop med Kommunförbundet Kalmar län in till ett digitalt möte på temat avhoppsverksamhet. Det görs också mot bakgrund av de önskemål som framkommit från länets IFO-chefer.

Tid och plats

Torsdag 6 oktober 13.00 till 16.00, digitalt via Teams.

Deltagare

Målgrupp för mötet är IFO-chefer och särskilt sakkunniga handläggare. Du ska vara verksam i Kalmar län.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 30 september