Anti-korruption

Vad innefattar anti-korruption och vilka förebyggande åtgärder finns? Öka din förståelse kring korruption och lär dig vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag. 

Korruption och otillåten påverkan är en fråga om arbetsmiljö och säkerhet, men även demokrati. Att öka kunskapen och främja arbetet mot korruption blir allt viktigare för att minimera riskerna.

Kursinnehåll

 • Vad är korruption?  
 • Korruption skadar förtroendet  
 • Olika typer av korruption  
 • Hur ser det ut internationellt?  
 • Vilka faktorer påverkar korruptionsnivån i ett land?  
 • Vad krävs för att det ska bli brottsligt?  
 • Vad går gränsen för en muta? Finns beloppsgränser?  
 • Jäv, otillåtna bisysslor, intressekonflikter  
 • Paraply-begreppet otillåten påverkan = olika sätt att påverka, inte enbart mutor 
 • Riskområden för korruption  
 • Hur skyddar man sin organisation mot korruption?  

Tid och plats

Tisdagen den 11 oktober kl.09:00 - 11:00. Kommunförbundet Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar. Lokal - Rådrummet.

Deltagare

Föreläsningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

Medverkande

Föreläsare är Thomas Palmberg, polisintendent vid Nationella Anti-korruptionsgruppen som är organiserad i Polismyndighetens Nationella Operativa avdelning.

Anmälan och pris

Föreläsningen är kostnadsfri. Vid anmälan, ange 1234 i fältet som efterfrågar Referenskod.  

Anmälan är bindande. Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar Kommunförbundet att du inte kan delta. Vi vill försäkra oss om att så många som möjligt får möjlighet att delta och att varje plats nyttjas.  

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 4 oktober  
Kursen har begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn gäller.