Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur kan ett rättshaveristiskt beteende yttra sig och vad kan orsaka att en individ framstår som en rättshaverist? Föreläsningen ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

Kursinnehåll

Föreläsningens viktigaste syfte är att ge en god kännedom om de verktyg vi har för att bemöta beteendet, med handfasta och konkreta råd vad man kan säga och göra. Föreläsningen tar också upp gränssättning ur juridiska och etiska perspektiv. Särskilt fokus läggs vid frågor kring kommunikation och samtal med personer som bär på detta beteende.


Exempel på punkter vi kommer behandla under dagen:

  • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi.
  • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
  • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende
  • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
  • Att kommunicera på ett sätt som begränsar beteendet
  • Att bli anmäld – vad händer sedan?
  • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
  • Domar och beslut från JO, IVO , Arbetsmiljöverket och domstol.
  • Några fallbeskrivningar.

Tid och plats

Tisdagen den 8 november, kl.09:00 - 16:00, Oskarshamns folkhögskola.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

Medverkande

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1800 kronor exkl. moms och inkluderar kostnader för kost och kursmaterial. Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Torsdagen den 6 oktober
Det finns fortfarande lediga platser kvar

Kursen har begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn gäller