Kommunal förvaltning och administration

Den här utbildningen ger dig nyttig kunskap om kommunal förvaltning och administration som är viktig att förstå som offentligt anställd. Den ger dig en god bas att stå på och ha som plattform när du exempelvis jobbar som handläggare, administratör eller chef inom kommun.
 

Utbildningen kommer att ta upp de mest viktiga reglerna och principerna som styr och påverkar en kommunal myndighet utifrån kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetslagstiftningen.

Kursinnehåll

 • Vad innebär det att vara en kommun?
 • Vilka uppdrag har en kommun?
 • Grundläggande kommunala principer
 • Hur kan en kommun organisera sig?
 • Vem gör vad - rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
 • Viktiga kommunala styrdokument
 • Hur och av vem fattas kommunala beslut?
 • Överklagande av kommunala beslut
 • Kort om offentlighetsprincipen
 • Utlämnande av allmän handling och avslagsbeslut
 • Hur hänger kommunallagen och förvaltningslagen ihop?
 • Vilka allmänna krav ställs på en kommunal myndighet enligt förvaltningslagen?
 • Vad är god förvaltning och hur uppnår man det?

Du som deltar i utbildningen får ett utbildningsmaterial som du kan ha stor praktisk nytta av i ditt fortsatta uppdrag. Utbildningsmaterialet skickas per e-post ett par dagar innan utbildningen äger rum.

Tid och plats

23 november kl.09:00 – 16:00, Oskarshamns folkhögskola. 

Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till nyanställda handläggare, administratörer och chefer inom kommunal sektor, men även personal som varit anställd en tid.

Medverkande

Utbildningen genomförs av jur.kand. Therese Jigsved som har arbetat i kommunal verksamhet i mer än 20 år, bland annat som kanslichef, kanslijurist och fullmäktiges sekreterare. Therese har lång erfarenhet av praktisk tillämpning av kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetslagstiftningen och har även flera års erfarenhet av att hålla utbildning i kommunal juridik för både tjänstepersoner och förtroendevalda.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1630 kronor exkl.moms och inkluderar kostnader för kost och kursmaterial. Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället. Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdag den 26 oktober
Det finns fortfarande lediga platser kvar!

Kursen har begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn gäller.