Signs of safety

Nu erbjuder vi en grundutbildning i Signs of Safety, som är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt i socialt arbete med barn och ungdomar. 

 

Signs of Safety tar fasta på vilka förhållningssätt socialarbetare kan använda sig av för att skapa ett bra samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk, hur bra risk- och skyddsbedömningar görs och hur varaktiga förändringar skapas i utsatta barns vardag.

Utbildningens huvudsakliga innehåll

  • Vad är Signs of safety?
  • 12 principer för samarbete
  • Samtalsmetodik
  • Kartläggning
  • Nätverksarbete
  • Samtal med barn och ungdomar
  • Ärendedragningsprocessen
  • Uppskattande intervju

Vi går igenom teori kring Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg och deltagarna kommer under utbildningen att få träna på de olika verktygen.

Tid och plats

Torsdagen den 15 och fredagen den 16 september, 09:00 - 16:00, Kalmar Läns Museum, Skeppsbrogatan 51, 391 21 Kalmar. Lokal Kronansalen .

https://kalmarlansmuseum.se/konferens-event/

Deltagare

Utbildningen vänder sig till socialsekreterare, familjebehandlare och andra socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer då det finns oro för barns- eller ungdomars hälsa- och/eller utveckling och behov av stöd. 

Medverkande

Diana Nikosjkova är socionom sedan 2013 och licensierad utbildare och handledare i Signs of Safety. Diana arbetar som samordnare för säkerhetsplaneringar utifrån Signs of safety i Solna och handleder och utbildar socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer i hela Sverige. Diana har arbetat med social barnavård sedan 2012. 

Anmälan och pris

Kursavgiften är 2295 exklusive moms och inkluderar kostnader för kost och fika.Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Du behöver meddela oss om du antingen får förhinder eller överlåter din plats till en kollega. Detta för att vi vill försäkra oss om att så många som möjligt får chans att delta och att varje plats nyttjas.

Sista anmälningsdag: Måndag 22 augusti

Det finns fortfarande lediga platser kvar.