Utbildning i att utveckla team

Hur bygger vi bra team i den interna organisationen?

Syfte

Att ge större kunskap kring att skapa förståelse såväl för eget som för andras beteende, öka förståelsen för gruppdynamiska processer, kartlägga de förhållningssätt som krävs för fungerande relationer. Bli medveten om egen och andras roller. Teamsamverkan, hur samverkar vi på bästa sätt med varandra både internt och externt.

Målgrupp

Chefer och ledare inom socialtjänst, omsorgen samt kommunal hälso- och sjukvård.

Tid och plats

Totalt fyra träffar varav två äger rum fysiskt på Oskarshamns Folkhögskola samt två digitala träffar via verktyget Zoom.

  • Onsdag 7 september, kl.14:00 - 17:00, Oskarshamns Folkhögskola
  • Torsdag 13 oktober, kl.14:00 - 17:00 via Zoom
  • Torsdag 10 november, kl,14:00 -17:00 via Zoom
  • Torsdag 8 december, kl.14:00-17:00, Oskarshamns Folkhögskola

Länk till de digitala träffarna skickas några dagar innan kursstart. Du behöver ha tillgång till dator och internetuppkoppling med kamera och mikrofon.

Föreläsare

Diana Sendlak-Brundin, beteendevetare med psykologi som huvudämne, lärare i ledarskap vid Halmstads högskola, utbildningsutvecklare, certifierad UL-handledare, coach- både individuellt och grupp, tidigare officer vid flygvapnet.

Avgift

Kursen är kostnadsfri. Dock debiteras kommunen en summa av 1500 kr vid uteblivet deltagande. Uppstår förhinder kan deltagare ersättas med annan medarbetare. Då efterfrågan på kursen är stor vill vi vara säkra på att varje plats nyttjas.

Anmälan

Sista anmälningsdag: Måndag 15 augusti

Det finns fortfarande lediga platser kvar!