INSTÄLLD Fördjupningskurs - Att leda utan att vara chef -

Få en ökad förståelse och förmåga att kunna coacha ditt team! Fördjupningskursen är till för dig som gått grundkursen, Att leda utan att vara chef och är en 2-dagars utbildning uppdelad på två separata kurstillfällen.

I fördjupningskursen fokuserar vi mer på att skapa förutsättningar för bra arbetsmiljöer, självledarskap, konflikthantering och fördjupande feedbackövningar.

Detta uppnås bland annat genom att:

 • Skapa förståelse såväl för eget som andras beteenden.
 • Öka förståelsen för gruppdynamiska processer.
 • Klarlägga de förhållningssätt som krävs för fungerande relationer.
 • Bli medveten om egen och andras roller.
 • Öka kunskapen kring Susan Wheelans grupputvecklingsprocesser.
 • Öka förståelsen kring reflektionens betydelse i ledarskapet.

Utbildningsmetoden är baserat på ett upplevelsebaserat lärande där varje moment innehåller de tre beståndsdelarna, upplevelse, utvärdering och teori.

Kursinnehåll

Exempel på delar som kursdagarna kommer att behandla:

Dag 1

 • Introduktion, presentation och lära känna varandra
 • Hur skapar vi tänkande miljöer?
 • En fördjupad reflektionsövning i tänkande par
 • Självledarskap - varför då?
 • Korstrycket mellan chef och ledare
 • Svåra samtal - konflikthantering 
 • NÖHRA-modellen fördjupning i case
 • Hemuppgift

Dag 2

 • Backspegel/reflektion
 • Reflekterande team kring hemuppgift
 • Deltagarnas önskemål och exempel
 • Fördjupad feedbackövning
 • Utcheckning

Tid och plats

 • Måndagen den 11 september, kl. 09:00 - 16:00
 • Måndagen den 9 oktober, kl. 09:00 - 16:00

Båda dagarna kommer att äga rum på Calmar Stadshotell.

Målgrupp

De som tidigare har gått grundkursen, Att leda utan att vara chef.

Medverkande

Handledare för kursen är Diana Sendlak-Brundin som har lång erfarenhet inom utbildning i ledarskap, bland annat inom kommunala organisationer. Hon utbildar bland annat i psykologi, organisationsvetenskap och ledarskap på flera högskolor. Diana har en magister i psykologi samt en examen i arbetss- och organisationsvetenskap.

Anmälan och pris

Kursavgift: Är 6500 kr exkl.moms och inkluderar kostnader för kost och kursmaterial. Fakturering: Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatumet faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdatum: 11 augusti

Kursen har begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn-principen gäller.