Att leda utan att vara chef - Ny kursomgång

Få en ökad förståelse och förmåga att kunna coacha ditt team! Kursen passar dig som arbetar som ledare utan formellt ledarskap och är en 2-dagars utbildning uppdelad på två separata kurstillfällen.

Detta uppnås bland annat genom att:

 • Skapa förståelse såväl för eget som andras beteenden.
 • Öka förståelsen för gruppdynamiska processer.
 • Klarlägga de förhållningssätt som krävs för fungerande relationer.
 • Bli medveten om egen och andras roller.
 • Öka kunskapen kring Susan Wheelans grupputvecklingsprocesser.
 • Öka förståelsen kring reflektionens betydelse i ledarskapet.

Utbildningsmetoden är baserat på ett upplevelsebaserat lärande där varje moment innehåller de tre beståndsdelarna, upplevelse, utvärdering och teori.

Kursinnehåll

Exempel på delar som kursdagarna kommer att behandla:

Dag 1

 • Introduktion, presentation och lära känna
 • Jag som ledare men inte chef
 • Motivation/arbetsglädje
 • Utvecklande ledarskap
 • Feedback
 • Susan Wheelans grupputveckling, effektivt medarbetarskap/ledarskap/målklargöring
 • Hemuppgift

Dag 2

 • Generationsolikheter
 • Reflektioner
 • NÖHRA-modellen
 • Dilemman, diskussion samt exempel
 • Olika övningar

Tid och plats

 • Onsdagen den 12 april, kl.09:00 - 16:00
 • Torsdagen den 25 maj, kl.09:00 - 16:00

Båda dagarna kommer att äga rum på Västerviks stadshotell.

Målgrupp

Ledare utan formellt chefsmandat, till exempel gruppledare, projektledare, samordnare eller liknande.

Medverkande

Handledare för kursen är Björn Öberg och Diana Sendlak-Brundin.
Björn arbetar till vardags som ledarskapsutvecklare på Försvarsmakten. Han har dubbel filosofie kandidatexamen i Psykologi och Sociologi samt en filosofie magister i Ledarskap och Organisation.
Diana Sendlak-Brundin har lång erfarenhet inom utbildning i ledarskap, bland annat inom kommunala organisationer. Hon utbildar bland annat i psykologi, organisationsvetenskap och ledarskap på flera högskolor. Diana har en filosofie magister i psykologi samt en examen i arbets- och organisationsvetenskap 

Anmälan och pris

Kursavgift: Är 6920kr exkl.moms och inkluderar kostnader för kost och kursmaterial. Fakturering: Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatumet faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdatum: Fredagen den 10 mars

Kursen har begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn-principen gäller.

 
Tillfällen


Titel: Att leda utan att vara chef
Startdatum:
Slutdatum:
2023-04-12 09:00
2023-04-12 16:00
Plats: Västerviks stadshotell
Ansvarig: Eva-Katrin Tar
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2023-03-10
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Att leda utan att vara chef
Startdatum:
Slutdatum:
2023-05-25 09:00
2023-05-25 16:00
Plats: Västerviks stadshotell
Ansvarig: Eva-Katrin Tar
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2023-03-10
Status: Anmälningstiden har gått ut.