Barnkonventionens dag

Välkommen till en konferens om att stärka barnets rättigheter.
Temat för årets konferens är artikel 19 – barn ska skyddas från alla former av våld

"Men vad gör riddar Kato med oss när vi inte dör av hunger”, sa Jum-Jum.
”Bara han inte ger oss hjärtan av sten”, sa jag. ”Jag är så rädd att få ett hjärta av sten, för jag tror att det skaver i bröstet och gör ont"

Ur Astrid Lindgrens bok Mio min Mio, 1954

Tid och plats

Måndagen den 21 november. Konferensen är digital.
Några dagar innan konferenstillfället äger rum skickas länk ut till dig som är anmäld.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och medarbetare inom offentlig sektor samt civilsamhället.

Program

13.00 Välkomna! Moderator Cilla Ilhammar,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

13.05 Inledning

13.15 Våld - en del av barns vardag
BRIS årsrapport 2021 Våld - en del av barns vardag men också om Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.
Magnus Jägerskog, BRIS

13.55 Paus

14:00 Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer - vad är det och hur kan motverka det?
2019 öppnade ungarelationer.se en nationell stödlinje för att motverka våld i ungas relationer - sedan dess har ämnet uppmärksammats i högre grad men mycket återstår att göra. Om det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det en förutsättning att vi mer
aktivt börjar arbeta mot även killars våld mot tjejer. Under föreläsningen
berörs bland annat hur våldet kan se ut och vad vi kan göra för att  upptäcka och förebygga det.
Zandra Kanakaris, Unga relationer

14:40 Fikapaus

15.00 LUPP ur ett länsperspektiv
I ungdomsenkäten LUPP ställs en rad frågor kring trygghet.
KFKL kommer ge en kort överblick av länets resultat när det kommer till våld, kränkningar och utsatthet, samt informera om arbetet framåt.
Kommunförbundet Kalmar län (KFKL)

15.15 Att göra skillnad för barn som upplevt våld
Om barnets perspektiv utifrån att arbeta med barn som lever i en familj där det förekommer våld och att skapa hopp om att det finns möjlighet att läka trots de svåra upplevelserna. 
Sara Sjölin, Alternativ till våld (ATV)

15.45 Paus

15.50 Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.
Föreläsningen ger en bild av barn som anhöriga och unga om sorgsgivare i Sverige, hur många de är och vilka konsekvenser deras situation kan medföra. Vidare ges en översikt av lagar och vilket stöd som kan ges till barn och unga som är anhöriga.
Pauline Johansson, Linnéuniversitetet

16.30 Avslutning

Anmälan

Sista anmälningsdag: 20 november
Konferensen är kostnadsfri. Vid anmälan, ange 1234 i fältet som efterfrågar Referenskod.
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar Kommunförbundet att du inte kan delta då vi vill försäkra oss om att varje plats nyttjas.