Utvecklande Ledarskap - UL 2022/41

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation.

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Du kan läsa mer om den på deras hemsida.

Kursen är indelad i tre delar. I den första delen går du igenom teorierna bakom utvecklande ledarskap. Kunskaperna använder du sedan tillsammans med feedback från dina medarbetare och dina egna mål för att ta fram en personlig utvecklingsplan. Därpå följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas med en fördjupningsdel då du fördjupar dig i ledarskapsteorier och reviderar utvecklingsplanen.

Tid och plats

11-13 oktober samt 8 november, Clarion Collection Hotel Post, Oskarshamn. De tre första kursdagarna är i internatform.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer i Kalmar läns kommuner och kommunala bolag.

Medverkande

Kursledare är två erfarna handledare från Kalmar kommun.

Anmälan

Kursavgiften är 10 990 kr (ex moms) och inkluderar kostnader för förberedande test, kost och logi. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum. Kursen har begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn gäller.