Att leda utan att vara chef - Grundkurs

Få en ökad förståelse och förmåga att kunna coacha ditt team! Kursen passar dig som arbetar som ledare utan formellt ledarskap och är en 2-dagars utbildning uppdelad på två separata kurstillfällen.

Detta uppnås bland annat genom att:

 • Skapa förståelse såväl för eget som andras beteenden.
 • Öka förståelsen för gruppdynamiska processer.
 • Klarlägga de förhållningssätt som krävs för fungerande relationer.
 • Bli medveten om egen och andras roller.
 • Öka kunskapen kring Susan Wheelans grupputvecklingsprocesser.
 • Öka förståelsen kring reflektionens betydelse i ledarskapet.

Utbildningsmetoden är baserat på ett upplevelsebaserat lärande där varje moment innehåller de tre beståndsdelarna, upplevelse, utvärdering och teori.

Kursinnehåll

Exempel på delar som kursdagarna kommer att behandla:

Dag 1

 • Introduktion, presentation och lära känna
 • Jag som ledare men inte chef
 • Motivation/arbetsglädje
 • Utvecklande ledarskap
 • Feedback
 • Susan Wheelans grupputveckling, effektivt medarbetarskap/ledarskap/målklargöring
 • Hemuppgift

Dag 2

 • Generationsolikheter
 • Reflektioner
 • NÖHRA-modellen
 • Dilemman, diskussion samt exempel
 • Olika övningar

Tid och plats

 • Torsdagen den 16 november, kl. 09:00 - 16:00
 • Tisdagen den 12 december, kl. 09:00 - 16:00

Båda dagarna kommer att äga rum på Oskarshamns folkhögskola

Målgrupp

Ledare utan formellt chefsmandat, till exempel gruppledare, projektledare, samordnare eller liknande.

Medverkande

Handledare för kursen är Eric Blomqvist som har lång erfarenhet inom ledarskaps- och grupputveckling. Eric arbetar till vardags som teamledare på Migrationsverket. Han har en fil.mag i kvalitets- och ledarskapsutveckling. Eric är diplomerad coach och handledare i Försvarshögskolans ledarskapskoncept Utvecklande Ledarskap (UL).

Anmälan och pris

Kursavgift: Är 6850 kr exkl.moms och inkluderar kostnader för kost och kursmaterial. Fakturering: Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatumet faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdatum: Fredagen den 20 oktober.

Kursen har begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn-principen gäller.

 
Tillfällen


Titel: Att leda utan att vara chef
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-16 09:00
2023-11-16 16:00
Plats: Oskarshamns folkhögskola
Ansvarig: Lotta Wahlmino
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2023-10-20
Titel: Att leda utan att vara chef
Startdatum:
Slutdatum:
2023-12-12 09:00
2023-12-12 16:00
Plats: Oskarshamns folkhögskola
Ansvarig: Lotta Wahlmino
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2023-10-20