Äldre och alkohol i Kalmar län

Välkomna till webbinarium om äldre och alkohol i Kalmar län.

Alkoholkonsumption bland äldre personer som är 65 år och uppåt, följer inte den positiva utvecklingen med sjunkande alkoholkonsumtion som vi ser i andra åldersgrupper. De äldsta åldersgrupperna dricker mer alkohol per dag i jämförelse med tidigare generationer. Äldre har ökat sin konsumtion med 30 procent jämfört med år 2004 (CAN rapport, alkohol och äldre)

Tid och plats

Måndagen den 11 september kl.14:00 - 15:30. Mötet äger rum digitalt.

Målgrupp

För personal som arbetar nära våra äldre invånare i länet.

Program

  • Kort presentation av Socialstyrelsens utbildningsmaterial om äldre och alkohol
  • Lägesbild
  • Goda exempel och arbetssätt från Kalmar län
  • Reflektionsfrågor
  • Patientresa

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt. Vid anmälan, ange 1234 i fältet som efterfrågar Referenskod.

Varmt välkomna!

Ett gemensamt webbinarium av Samordnade Äldregruppen och utvecklingsledare Psykisk hälsa.

Kristin Irebring, äldresamordnare, Region Kalmar län
Lena Vilander Hamnert, utvecklingsledare Äldre, Kommunförbundet Kalmar län
Maria Minich Karlsson, utvecklingsledare psykisk hälsa och missbruk, Region Kalmar län
Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare psykisk hälsa och missbruk, Kommunförbundet