Utvecklande Ledarskap - UL 2023/40

Lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du och uppnå en effektivare organisation.

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Du kan läsa mer om den på deras hemsida.

Kursen är indelad i tre delar. I den första delen går du igenom teorierna bakom utvecklande ledarskap. Kunskaperna använder du sedan tillsammans med feedback från dina medarbetare och dina egna mål för att ta fram en personlig utvecklingsplan. Därpå följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka 4-6 veckor. Kursen avslutas med en fördjupningsdel då du fördjupar dig i ledarskapsteorier och reviderar utvecklingsplanen.

Tid och plats

3-5 oktober samt 8 november, Stufvenäs Gästgifveri. De tre första kursdagarna är i internatform.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer i Kalmar läns kommuner och kommunala bolag.

Medverkande

Kursledare kommer från Rezon AB. Klicka här för att läsa mer om företagets samtliga handledare. 
Du kan läsa mer om företaget på dess hemsida.

Anmälan

Kursavgiften är 17 194 kronor (exkl. moms) och inkluderar förberedande uppgifter, kost och logi. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum. 

Sista anmälningsdatum: Fredag 25 aug

OBS!
Max 4 deltagare per kommun per kursomgång, om möjligt gärna från olika förvaltningar. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kursdeltagarna. Skulle antalet överstiga de önskade kriterierna kan justeringar komma att vidtas.