Fallpreventivt arbete

Välkomna till webbinarium i fallpreventivt arbete!

Fallolyckor orsakar mycket lidande för de som faller, både fysiskt och känslomässigt. De orsakar också stora kostnader för samhället. Risken att falla ökar med stigande ålder.

Tid och plats

Torsdagen den 5 oktober kl.14:00 - 15:30. Mötet äger rum digitalt.

Målgrupp

För personal som arbetar nära våra äldre invånare i landet.

Program

Information och tips om fallpreventivt arbete. Fallpreventivt arbete är kostnadseffektivt. Koppla upp och hör om goda exempel i länet. Utförligare program kommer efter sommaren.

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt. Vid anmälan, ange 1234 i fältet som efterfrågar Referenskod.

Tips: Om möjligt, se gärna webbinariet i teamet.

Varmt välkomna!

Ett gemensamt webbinarium av Samordnade Äldregruppen och Länsgrupp Habilitering och rehabilitering. 

Kristin Irebring, äldresamordnare, Region Kalmar län
Lena Vilander Hamnert, utvecklingsledare Äldre, Kommunförbundet Kalmar län
Jonna Ljung, projektledare Hab/Rehab, Torsås kommun
Ulrika Bokén, projektledare Hab/Rehab, Region Kalmar län