Att leda utan att vara chef - Grundkurs FULLBOKAD

Få en ökad förståelse och förmåga att kunna coacha ditt team! Kursen passar dig som arbetar som ledare utan formellt ledarskap och är en 2-dagars utbildning uppdelad på två separata kurstillfällen.

Detta uppnås bland annat genom att:

 • Skapa förståelse såväl för eget som andras beteenden.
 • Öka förståelsen för gruppdynamiska processer.
 • Klarlägga de förhållningssätt som krävs för fungerande relationer.
 • Bli medveten om egen och andras roller.
 • Öka kunskapen kring Susan Wheelans grupputvecklingsprocesser.
 • Öka förståelsen kring reflektionens betydelse i ledarskapet.

Utbildningsmetoden är baserat på ett upplevelsebaserat lärande där varje moment innehåller de tre beståndsdelarna, upplevelse, utvärdering och teori.

Kursinnehåll

Exempel på delar som kursdagarna kommer att behandla:

Dag 1

 • Introduktion, presentation och lära känna
 • Jag som ledare men inte chef
 • Motivation/arbetsglädje
 • Utvecklande ledarskap
 • Feedback
 • Susan Wheelans grupputveckling, effektivt medarbetarskap/ledarskap/målklargöring
 • Hemuppgift

Dag 2

 • Generationsolikheter
 • Reflektioner
 • NÖHRA-modellen
 • Dilemman, diskussion samt exempel
 • Olika övningar

Tid och plats

 • Tisdagen den 12 september, kl.09:00 - 16:00
 • Tisdagen den 10 oktober, kl.09:00 - 16:00

Båda dagarna kommer att äga rum på Calmar stadshotell.

Målgrupp

Ledare utan formellt chefsmandat, till exempel gruppledare, projektledare, samordnare eller liknande.

Medverkande

Handledare för kursen är Diana Sendlak-Brundin.
Diana Sendlak-Brundin har lång erfarenhet inom utbildning i ledarskap, bland annat inom kommunala organisationer. Hon utbildar bland annat i psykologi, organisationsvetenskap och ledarskap på flera högskolor. Diana har en filosofie magister i psykologi samt en examen i arbets- och organisationsvetenskap 

Anmälan och pris

Kursavgift: Är 6400kr exkl.moms och inkluderar kostnader för kost och kursmaterial. Fakturering: Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatumet faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdatum: Fredagen den 11 augusti

Kursen har begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn-principen gäller.