Digital beslutsstödsutbildning för sjuksköterskor

Beslutsstöd är ett medicinskt beprövat stöd för att bedöma optimal vårdnivå.

Användaren är sjuksköterska i kommunal hälso-och sjukvård. Stödet används när patientens hälsotillstånd hastigt försämras. Genom att registrera ett antal parametrar och följa en checklista ges stöd för att bedöma optimal vårdnivå för patienten.
Beslutsstödet är även ett stöd vid rapportering över vårdgränserna.

Tid och plats

Tisdagen den 24 oktober, kl.13:00 - 16:00. Utbildningen kommer att ske digitalt.

Målgrupp

Sjuksköterskor i kommunal hälso-och sjukvård.

Medverkande

Utbildare är Fredrik Svensson, ViSam Örebro.

Anmälan och pris

Utbildningen är kostnadsfri. Vid anmälan, ange 1234 i fältet som efterfrågar Referenskod.

Sista anmälningsdag: 19 oktober

Välkomna!

Vid frågor kontakta,

Lena Vilander-Hamnert, utvecklingsledare äldre, Kommunförbundet i Kalmar län, lena.vilander-hamnert@kfkl.se eller Kristin Irebring, Äldresamordnare, Region Kalmar län, kristin.irebring@regionkalmar.se


Tillfällen


Titel: Digital beslutsstödsutbildning för sjuksköterskor
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-24 13:00
2023-10-24 16:00
Plats: Digitalt via Teams
Ansvarig: Lena Vilander Hamnert
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2023-10-19