Miljösamverkan Sydost miljö fyller 20 år och Miljösamverkan Livsmedel fyller 10 år!

Detta ska vi fira med en jubileumskonferens på Ölands Folkhögskola den 31 maj 2023.

Välkomna att delta är alla inspektörer, handläggare, administratörer, presidier och chefer, på miljökontoren och länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län, till en inspirationsdag med intressanta föreläsningar!

PROGRAM

8.15-9.00  Kaffe

9.00-9.05  Välkommen

9.05-10.00  Om kollektiv intelligens – i samverkan och grupp. Philip Runsten 
Föreläsningen tar upp varför intelligens, snarare än effektivitet, kommer att behöva bli vår målsättning i framtiden. Vill vi skapa intelligens i samverkan inom och mellan organisationer blir det som sker på ”gruppnivå” det intressanta. Vi kommer att titta på gruppers kommunikation, och hur det hör samman med gruppens ”intelligensnivå”. Vi kommer också att titta på varför grupper behöver vara ”varma” för att nå sin fulla potential.

10.00-11.00  Framtidens mat - Anna Blücher 
Föreläsningen kommer att handla om hur livsmedelsproduktion och konsumtion påverkar vår miljö, vilka trender som finns hos producenter och konsumenter och vilka nya råvaror och produktionsmetoder som kan leda till en bättre miljö – och en bättre hälsa.

11.00-11.50  Rättshaveristisk beteende - Jakob Carlander
Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos en myndighet. Vad är det som orsakar detta beteende hos en individ och hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Föreläsningens viktigaste syfte är att ge en god kännedom om de verktyg vi har för att bemöta beteendet, med handfasta och konkreta råd vad man kan säga och göra.

11.50-12.50 Lunch

12.50-13.20  Gemensam aktivitet

13.20-14.00  Det kan bli bättre - Gunnar Söderholm 
Politiska beslut kan förändra världen. Gunnar Söderholm berättar om miljöpolitikens historia och att allt inte var bättre förr.

14.00-14.20  Kaffe

14.20-15.20  Trender inom miljöområdet - Jan Darpö

Här får du en inblick i internationella nyheter tillsammans med sådant från EU-rätten och den svenska debatten som är intressant att belysa utifrån ett miljörättsligt perspektiv. Allmänna trender inom miljörätten kommer också att tas upp under föreläsningen.

15.20-15.30  Avslutning

Tid och plats

31 maj 2023, kl.08.15 - 15.30 (Föreläsningarna börjar kl. 09:00). Dagen äger rum på Ölands folkhögskola.

Deltagare

Inspektörer, administratörer, presidier, handläggare, och chefer på miljökontoren och länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län.

Medverkande

Philip Runsten - Ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan Stockholms forskningsinstitut.

Jan Darpö - Professor i miljörätt, Uppsala universitet. Hans intresseområden är miljöprocess, vattenrätt och naturvård. Han är medlem i Avosetta Group för europeiska miljörättsforskare och har haft uppdrag åt EU-parlamentet, EU-kommissionen och flera utländska forskningsinstitut.

Anna Blücher - Universitetslektor vid institutionen för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet. Är universitetslektor inom livsmedelsmikrobiologi, näring och hälsa sedan 2006 och programansvarig för Nutrition och Livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet 1995 - 2018. Har skrivit många läroböcker inom näring och hälsa och är en uppskattad föreläsare.

Gunnar Söderholm - jurist och tidigare miljöchef Stockholmsstad. Var miljöchef i drygt 12 år. Han är tingsmeriterad jurist och var förbundsjurist på Metallindustriarbetareförbundet under 80-talet. Efter 1989 arbetade han i Stockholm, bland annat som chef för överförmyndarnämnden, bostadsförmedlingen och biträdande stadsdirektör. Han är pensionär sen drygt fyra år.

Jakob Carlander, Leg psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare. Har arbetat 14 år på Ulleråkers psykiatriska sjukhus och 2 år med personalvård i Svenska kyrkan. Sedan 1999 legitimerad psykoterapeut och driver sedan 2001 företaget LJ Carlander AB.

Anmälan och pris

Konferensavgiften per person är 725 kronor exkl. moms. Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder. Avgiften faktureras efter kurstillfället.

Antal platser är begränsade, först till kvarn gäller!

Sista anmälningsdag: 15 maj 2023

Skicka gärna dina frågor via epost till karen.jensen@kfkl.se