Det du behöver veta om god kommunal förvaltning och administration.

Denna utbildning ger dig nyttig kunskap om god kommunal förvaltning och administration som är viktig att förstå som offentligt anställd. Utbildningen tar upp de viktigaste reglerna och principerna som påverkar och styr en kommunal myndighet utifrån kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetslagstiftningen. Fokus kommer vara på ansvarsfördelning och hur diariets funktion i er verksamhet bidrar till en god förvaltning.

Kursinnehåll

  • Vad är en kommun och kommunalt självstyre, likställighetsprincipen, kommunala befogenheter.
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
  • Allmänt om förvaltningslagen och kommunallagen, hur hänger de ihop?
  • Offentlighetsprincipens grunder och det offentliga uppdraget.
  • Vad är en god förvaltning och hur uppnår man det.
  • Varför ska vi diarieföra?
  • Diariets stöd till ledning, handläggare och allmänhet.
  • Stöd i verksamheten, vad gör diariet för verksamheten?

Tid och plats

En halvdag, välj förmiddag eller eftermiddag

Alternativ 1.   Onsdag 31 maj 2023 kl. 8.00-12.00 (25 platser, först till kvarn)

Alternativ 2.  Onsdag 31 maj 2023 kl. 13.00-17.00 (25 platser, först till kvarn)

Calmar Stadshotell, Lilla Festsalen

Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till handläggare, administratörer, strateger och chefer inom kommunal sektor, men även personal som varit anställd en tid. Utbildningen syftar till att deltagarna ska känna sig säkra i sina roller.

Medverkande

Kursledare är Sophia Ulfstedt, SIPU.

Sophia är diplomerad registrator med erfarenhet att arbeta både inom den kommunala och den statliga sektorn. Hon har arbetat som registrator och nämndsekreterare, men är i grunden utbildad ekonom. Hon arbetar idag på en statlig myndighet som registrator samt systemansvarig. Sophia koordinerar flertalet av SIPU:s utbildningar under området kommunal förvaltning.  

 

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2625 kronor. Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

 

Sista anmälningsdag:  28/4 2023

Kursen har begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn gäller.