Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska klientens egen syn på sin problematik.

Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Mellan kurstillfällena får deltagarna möjlighet att praktisera metoden för att sedan befästa och utveckla sina kunskaper ytterligare vid det avslutande kurstillfället.

Intyg utfärdas efter dag 3.

Kursinnehåll

 • Teori, historik (kort)
 • MI - en evidensbaserad metod
 • MI - andan, förhållningssättet
 • Lyssnandets teknik
 • Träning i grundläggande kommunikationsfärdigheter
 • Förändringsprocessen
 • Förändringsprat/"change talk", att höra, locka fram och förstärka
 • Diskrepans och ambivalens - att förstå begreppen
 • Ambivalensutforskning och andra strategier för ambivalensbearbetning
 • Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete
 • Informationsutväxling - dialog i stället för föreläsning
 • Meny Agenda - ett respektfullt sätt att strukturera samtalet
 • De fyra processerna
 • Tillämpning av MI i olika kontexter

Tid och plats

Tisdagen den 28 mars - onsdagen den 29 mars samt måndagen den 17 april. Samtliga dagar kommer att äga rum på Västerviks Stadshotell.

Deltagare

Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter, elever eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Medverkande

Kursledare är Eva Hydén som är pedagog och MI-utövare med över 20 års erfarenhet av undervisning. Under åren har hon arbetat med såväl barn, ungdomar som vuxna. Sedan 2008 är Eva medlem i det internationella nätverket, MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Eva arbetar sedan dess i egen regi och håller i grundutbildningar, fördjupningar och handledning riktade både mot offentlig och privat verksamhet.

Anmälan och pris

Kursavgift är 4455 kr exkl.moms och inkluderar kostnader för fika och lunch samtliga dagar samt kursmaterial. Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatumet faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: 2 mars

Först till kvarn-principen tillämpas.
Tillfällen


Titel: Motiverande samtal (MI)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-04-17 09:00
2023-04-17 16:00
Plats: Västerviks stadshotell
Ansvarig: Eva-Katrin Tar
Lediga platser: 7
Sista anmälningsdag: 2023-03-02
Status: Anmälningstiden har gått ut.