Glada schemat - Presentation

Kommunförbundet Kalmar Län och eHealth Arena bjuder in till presentation av en framtagen digital lösning efter att Socialförvaltningen i Kalmar kommun och eHealth Arena arrangerade Hack för hopp och hälsa, ett hackathon.

Tid och plats

Torsdagen den 2 mars, kl.14:00 - 15:00. Föreläsningen kommer att äga rum via Teams.

Målgrupp

Till dig som arbetar i Kalmar län och är intresserad av digitala lösningar som stimulerar till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar.

Program

Kl.14:00
Inledning

Kl.14:05
Presentation av CGI som presenterar Glada Schemat, en digital lösning som ska stimulera och uppmuntra personer med särskilda behov till ökad fysisk aktivitet, att känna glädje i att röra på sig lite mer.

Idag har ca 6% av befolkningen från 5 år och uppåt, ADHD, autism eller en intellektuell funktionsnedsättning. Dessa personer är i stort behov av fysisk aktivitet men har ofta inte samma möjligheter att ha en aktiv och meningsfull fritid jämfört med befolkningen i övrigt. 

Glada Schemat har därför tagits fram för att hjälpa kommuner och regioner att ge alla sina medborgare möjligheten till ett hälsosamt och aktivt liv. Genom ledorden enkelhet, användbarhet och igenkännande, skapar Glada Schemat delaktighet, motivation och glädje hos sina användare.

Kl.14:25
Presentation av Jens Wicksén och Magnus Garp som håller i pilotinförandet på Socialförvaltningen i Kalmar               

Kl.14:45
Diskussion, hur går vi vidare?

Anmälan och pris

Utbildningen är kostnadsfri. Vid anmälan, ange 1234 i fältet som efterfrågar Referenskod.

Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar Kommunförbundet att du inte kan delta då vi vill säkra att varje plats nyttjas. 

Sista anmälningsdatum: Tisdag 28 februari

 

Om ni har några frågor, kontakta Lena Vilander Hamnert på mail: lena.vilander-hamnert@kfkl.se alternativt mobilnummer, 072-463 76 95.